Chuyên trang tìm kiếm nhân tài từ khắp nơi của GlobalPack

*Vui lòng đọc kỹ thông tin trước khi ứng tuyển

Khối văn phòng

Số lượng: 01
Thủ Dầu Một
9 triệu

Nhân viên Marketing

Số lượng: 02
Thủ Dầu Một
7 triệu - 20 triệu

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển
Số lượng: 01
Thủ Dầu Một
8 triệu

Kế toán

Ứng tuyển
Số lượng: 01
Thủ Dầu Một
7 triệu

Hành chính nhân sự

Ứng tuyển

Lao động phổ thông

Số lượng: 05
Bình Chuẩn
6 triệu

Nhân viên đóng gói

Ứng tuyển
Số lượng: 02
Bình Chuẩn
5 triệu

Phụ xe

Ứng tuyển
Số lượng: 02
Bình Chuẩn
8 triệu

Tài xế

Ứng tuyển
Số lượng: 02
Bình Chuẩn
7 triệu

Nhân viên vận hành

Ứng tuyển